Visie

Vida Zorg heeft de visie om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen en om eigen regie te geven aan hun leven. Vida Zorg staat voor vertrouwen, respect en kwaliteit in zorg- en dienstverlening. Ieder individu heeft zijn eigen identiteit, waarden, normen, en overtuigingen. Deze kenmerken zorgen ervoor dat wij individuen zijn met unieke eigenschappen. Zorgverlening komt in aanraking met het privédomein van mensen, waarbij de zorg in staat moet zijn om open en vriendelijk te zijn. En waarbij de zorgbehoevende kan worden begrepen als uniek individu. Onder zorg verstaan we ondersteuning en alle vormen van dienstverlening die wij als organisatie bieden aan onze cliënten én aan onze medewerkers. We maken hierbij gebruik van kennis, inzichten en vaardigheden en houden rekening met de cultuur waarbinnen onze cliënten en medewerkers leven en werken. Bij ons staat niet de ziekte en beperking (door leeftijd of anders) centraal. In plaats daarvan stellen we de cliënt centraal. Dat doen we op een manier waarbij de mens, met zijn of haar specifieke zorgvraag, zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en functioneren.

Missie

Respect voor individuele kenmerken als karakter, achtergrond, cultuur en eigen leefstijl van onze medemens vinden we belangrijk. Vida Zorg stelt de cliënt centraal en heeft als missie om kwaliteit van leven te ondersteunen, te behouden en/of te bevorderen.

Kwaliteit betekent dat datgene wat we doen, past bij het leven dat mensen willen leiden, binnen hun (on)mogelijkheden. Centraal hierbij staan: keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en veiligheid. Dit vraagt om vraaggerichte zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt. Samenwerking tussen onze medewerkers, de cliënt en haar ondersteuners staat bij Vida Zorg hoog in het vaandel. Iedereen die bij het zorgaanbod is betrokken, wordt gestimuleerd actief mee te denken over hoe we de beste aan een specifieke cliënt het best kunnen bieden. Zo ontstaan creatieve ideeën die de cliënt in de zorgbehoefte kunnen ondersteunen. Vida Zorg kan zo efficiënter en doelmatiger werken en de kwaliteit van zorg verhogen.