Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Al onze zorgverlenende medewerkers zijn opgeleid volgens de norm CAO Thuiszorg. Tussentijdse bijscholing is hiervan een belangrijk onderdeel. Duidelijke richtlijnen voor hygiëne en veiligheid beschermen u én onze thuiszorgmedewerkers. Uw privacy is gewaarborgd door wetgeving (zie hiervoor ons privacyreglement) en de verplichte gedragscode. U kent de gegevens die de zorginstelling bijhoudt en bent gemachtigd deze zelf aan te passen.

Bent u, ondanks alle inspanningen, niet tevreden over de geleverde zorg en biedt een gesprek geen uitkomst? Dan wordt een klacht altijd in behandeling genomen door een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Zie hiervoor ons klachtenreglement.

Onze kwaliteitsnorm is gebaseerd op:

  • een zorgplan op maat
  • professionele zorg
  • strikte hygiëne
  • bescherming van uw privacy
  • serieuze klachtenafhandeling
  • hoge veiligheidsnorm