Wij streven naar complete zorg, die zoveel mogelijk door een vaste zorgverlener wordt verleend. Al onze zorgverlenende medewerkers zijn opgeleid volgens de norm cao Thuiszorg. Tussentijdse bijscholing is hier een belangrijk onderdeel van. Duidelijke richtlijnen voor hygiëne en veiligheid beschermen u en de thuiszorgmedewerkers. Uw privacy is gewaarborgd door wetgeving (zie hiervoor onze privacyregelement) en de verplichte gedragscode. U kent de gegevens die de zorginstelling bijhoudt en bent gemachtigd deze zelf aan te passen.

Wanneer u, ondanks alle inspanningen, niet tevreden bent over de geleverde zorg en een gesprek geen uitkomst biedt, wordt een klacht altijd door een externe, onafhankelijke klachtencommissie in behandeling genomen. Zie hiervoor onze klachtenregelement.

Onze kwaliteitsnorm is gebaseerd op:

  • een zorgplan op maat;
  • professionele zorg;
  • strikte hygiëne;
  • bescherming van uw privacy;
  • serieuze klachtenafhandeling;
  • hoge veiligheidsnorm.